Työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle on parhaimmillaan rikas ja antoisa

minusta
Terveys ja terveelliset elämäntavat

Terveys ja hyvinvointi ovat elämämme peruspilareita ja niiden hoitaminen on tärkeää meille jokaiselle. Mitä terveys ja hyvinvointi tarkoittavat, voidaan määritellä monella tavalla. WHO:n mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Määritelmä voi kuitenkin toimia vain ideaali tasolla, sillä sen saavuttaminen ei käytännössä ole mahdollista. Terveys on kokoajan muuttuva tila, johon vaikuttavat monet ulkoiset ja sisäiset asiat, etenkin se kuinka itse koemme ja määritämme terveytemme. Aihe on erittäin laaja ja pyrimme käsittelemään sitä blogissa monelta eri kannalta. Tervetuloa blogin pariin, sekä lukijaksi, mutta mielellään otamme myös vastaan kommentteja ja palautetta kirjoituksista sekä keskustelun avaukset aiheesta ovat myös tervetulleita.

Haku

Työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle on parhaimmillaan rikas ja antoisa

7 August 2023
 Kategoriat: Health & Medical , Blog


Henkilökohtainen avustaja työskentelee vaikeavammaisen henkilön auttajana. Henkilöllä on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, joka on diagnosoitu sellaiseksi, että hän tarvitsee avustajaa suoriutuakseen elämän perusasioista, kuten kodinhoidosta ja ruoanlaitosta henkilökohtaiseen hygieniaan ja terveydenhoitoon. Vamma voi olla fyysinen tai henkinen.

Lakisääteinen työ

Suomessa on voimassa vammaispalvelulaki, jonka mukaan apua tarvitsevat henkilöt ovat asuinkunnassaan oikeutettuja saamaan apua omiin tarpeisiinsa, jotta elämästä tulisi mahdollisimman itsenäistä rajoitteista huolimatta. Apua voidaan antaa päivittäisiin toimiin, harrastuksiin, työhön ja opiskeluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja ylläpitämään sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Vammaisen ihmisen omat valinnat pyritään toteuttamaan. Avustettavan vammasta riippuen avustajan tehtävänä on auttaa vammaista elämään itsensä näköistä elämää. Apu voi liittyä vaikkapa raajojen, korvien tai silmien vammaan. Avun saaminen lieventää vamman olemassaoloa siten, että toimiminen vamman kanssa on mahdollista.

Työaikalaki säätelee työajan määrän

Työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle on työaikalainsäädännön piirissä. Tämä tarkoittaa, että myös ylityöt, sunnuntaityöt ja hätätyöt kuuluvat työaikalain puitteisiin. Vammaisen henkilökohtaisen avustajan on lähdettävä siitä liikkeelle, että hän on joustava työssään. Vaikka joustoa tarvitaan ja vaaditaan, työaikaa säätelee kuitenkin työaikalaki. Ylitöitäkään ei saa tehdä liikaa. Jos näyttää siltä, että autettava tarvitsee apua enemmän kuin yksi avusta voi lain puitteissa antaa, hänelle täytyy hankkia lisäksi toinen avustaja.

Henkilökohtaisen avustajan tehtävään ei ole olemassa täsmällistä koulutusta tai tutkintoa, vaan työhön tärkein ominaisuus on oikea asenne. Avun tarvitsija voi itse perehdyttää avustajan työhön. On kuitenkin suotavaa, että avustajana toimii perheen ulkopuolinen henkilö. Läheisen tai omaisen toimiminen avustajana on harvoin vammaiselle eduksi.

Henkilökohtaiselle avustajalle on nykyään olemassa Internetissä opastusvideoita ja jopa joidenkin toimijoiden järjestämää verkkokoulutusta, joiden avulla perehdytetään avustustyöhön. Nämä eivät kuitenkaan tarjoa virallista koulutusta tai pätevöittää työhön, johon paras perehdytys tapahtuu vain työtä tekemällä.

Työpaikan löytäminen

Henkilökohtaiset avustajat ovat lähtökohtaisesti budjetoitu kunnan palkkamenoihin. Kunta tekee sopimuksen palveluihin perehtyneen yrityksen kanssa. Näin ollen käytännön tasolla työpaikkaa haetaan aina tällaiselta sosiaalipalvelualan työnantajalta.

Työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle on elämänläheinen toimi, joka on parhaimmillaan iso ilo sekä työntekijälle että avustettavalle.

Työpaikka henkilökohtaiselle avustajalle Naantalissa meiltä: Avustaja.fi Avustajapalvelut.