Autoklaavit ovat tärkeitä työvälineitä terveydenhuollossa

minusta
Terveys ja terveelliset elämäntavat

Terveys ja hyvinvointi ovat elämämme peruspilareita ja niiden hoitaminen on tärkeää meille jokaiselle. Mitä terveys ja hyvinvointi tarkoittavat, voidaan määritellä monella tavalla. WHO:n mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Määritelmä voi kuitenkin toimia vain ideaali tasolla, sillä sen saavuttaminen ei käytännössä ole mahdollista. Terveys on kokoajan muuttuva tila, johon vaikuttavat monet ulkoiset ja sisäiset asiat, etenkin se kuinka itse koemme ja määritämme terveytemme. Aihe on erittäin laaja ja pyrimme käsittelemään sitä blogissa monelta eri kannalta. Tervetuloa blogin pariin, sekä lukijaksi, mutta mielellään otamme myös vastaan kommentteja ja palautetta kirjoituksista sekä keskustelun avaukset aiheesta ovat myös tervetulleita.

Haku

Autoklaavit ovat tärkeitä työvälineitä terveydenhuollossa

9 December 2022
 Kategoriat: Health & Medical , Blog


Välineiden hygieenisyys on olennainen osa onnistunutta ja turvallista terveydenhoitoa. Käytetyt välineet, kuten instrumentit ja työkalut, on desinfioitava ja steriloitava. Autoklaavit ovat käytössä yleisesti instrumenttien hoidossa. Autoklaavi on ilmatiiviisti suljettu paineastia, jossa on kansi ja jossa materiaaleja kuumennetaan yleensä höyryn ja paineen avulla. Käsittelyä käytetään esimerkiksi lääketieteellisten instrumenttien desinfiointiin ja sterilointiin. Autoklaavit ovat myös käytössä tatuointistudioissa sekä kosmetologien hoitoloissa.

Autoklaavit ovat välinehuollon tärkeitä työkaluja

Laitehuollon tarkoituksena on estää tartuntojen siirtyminen, potilaasta toiseen potilaaseen tai työntekijään, operointivälineiden välityksellä. On tärkeää, että kertakäyttöiset työvälineet myös pidetään kertakäyttöisiä, eikä niitä desinfioida tai steriloida uudelleenkäyttöä varten. Kaikki instrumentit, jotka voidaan uudelleen käyttää, täytyy desinfioida välittömästi käytön jälkeen. Välineet puhdistetaan, desinfioidaan ja steriloidaan jokaisen potilaskontaktin jälkeen. Puhdistuksen tarkoituksena on poistaa lika. Autoklaavit poistavat useimmat mikrobit instrumentin pinnalta ja näin mikrobeilla on vaikeuksia lisääntyä puhtaalla pinnalla.

Desinfioinnin tarkoituksena on tappaa taudinaiheuttajat tai vähentää niiden määrä tasolle, jolla ne eivät aiheuta infektioita. Jotta desinfiointi onnistuisi, instrumentti on puhdistettava desinfioinnin aikana.

Steriloinnilla pyritään tuhoamaan mikrobit niin, että steriloitu tuote ei sisällä elinkykyisiä mikrobeja, jotka voivat lisääntyä ja aiheuttaa ongelmia. Instrumenttien tulee pysyä toimenpiteen edellyttämällä puhtaustasolla aina sen käyttöön asti.

Instrumentit desinfioidaan koneellisesti jos se on mahdollista

Autoklaavissa käsiteltävä esine kuumennetaan 121 °C asteessa vähintään 15 minuutin ajan, tämän lisäksi käytetään 1 baarin painetta ja kuumaa höyryä. Joissain tapauksissa voidaan käyttää myös korkeampaa 134 °C asteen lämpötilaa ja 2 baarin painetta. Jos steriloitava väline ei kestä autoklaavin kuumuutta, se voidaan pyyhkiä desinfiointiaineella tai upottaa desinfiointiaineeseen.

Instrumenttien ja autoklaavien huolto

Myös autoklaavit tarvitsevat huoltoa. Useiden valmistajien autoklaaveille tehdään määräaikaishuoltoja. Huoltoa olisi hyvä tehdä säännöllisesti, jotta varmistetaan, että laitteet täyttävät valmistajan vaatimukset ja toimivat asianmukaisesti. Säännöllisesti huolletut autoklaavit steriloivat käytetyt instrumentit luotettavasti, joten ne ovat turvallisia käyttää. Useimmissa tapauksissa valmistajien edellyttämät huoltoväli on noin yksi vuosi, mutta joidenkin valmistajien laitteissa huoltoväli ilmoitetaan käytön määrän perusteella. Jos haluat ostaa uuden autoklaavin tai huollattaa jo olemassa olevia autoklaaveja, ota yhteyttä osaavaan jälleenmyynti liikkeeseen, kuten Finstec Oy.