Henkilökohtainen avustaja kotiin - miten saat avustajan ja miten avustajat auttavat

minusta
Terveys ja terveelliset elämäntavat

Terveys ja hyvinvointi ovat elämämme peruspilareita ja niiden hoitaminen on tärkeää meille jokaiselle. Mitä terveys ja hyvinvointi tarkoittavat, voidaan määritellä monella tavalla. WHO:n mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Määritelmä voi kuitenkin toimia vain ideaali tasolla, sillä sen saavuttaminen ei käytännössä ole mahdollista. Terveys on kokoajan muuttuva tila, johon vaikuttavat monet ulkoiset ja sisäiset asiat, etenkin se kuinka itse koemme ja määritämme terveytemme. Aihe on erittäin laaja ja pyrimme käsittelemään sitä blogissa monelta eri kannalta. Tervetuloa blogin pariin, sekä lukijaksi, mutta mielellään otamme myös vastaan kommentteja ja palautetta kirjoituksista sekä keskustelun avaukset aiheesta ovat myös tervetulleita.

Haku

Henkilökohtainen avustaja kotiin - miten saat avustajan ja miten avustajat auttavat

30 May 2022
 Kategoriat: Health & Medical , Blog


Henkilökohtainen avustaja on tukitoimi, joka kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuksiin. Henkilökohtainen avustus on arkisissa asioissa avustamista, jossa otetaan huomioon avustettavan henkilön toiminnan rajoitteet ja kannustetaan häntä mahdollisimman itsenäiseen elämään henkilökohtaisista rajoitteista huolimatta.

Henkilökohtaisella avustajalla on laaja työnkuva

Henkilökohtaisen avustajan tärkein tehtävä on auttaa avustettaviaan elämään oman näköistä elämää. Avustaja toimii siis tiiviisti yhteistyössä asiakkaan arjessa ja mahdollistaa arjen toimivuuden asiakkaalle vammasta tai sairaudesta huolimatta. Henkilökohtaisen avustajan työnantaja on avustajia palkkaava järjestö, kunta tai palveluntuottaja. Avustettava henkilö kuitenkin määrittää avustajan työpäivien sisällön. Vaikka avustajat usein pitävät huolen että avustettava saa lääkityksen sekä tarvittavan hoidon, henkilökohtainen apu ei ole kuitenkaan terveydenhuoltoa tai sairaanhoitoa. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää päivittäisiä toimia varten, niin laajasti kuin asiakas sitä tarvitsee tai toivoo. Esimerkkeinä tavanomaisista toimista ovat kotona ja kodin ulkopuolella tapahtuvat jokapäiväiset toimet. Avustaja siis yleensä auttaa päivittäisissä kotiaskareissa kuten ruoanlaitossa, kaupassa käynnissä, pyykinpesussa, pukeutumisessa ja hygieniasta. Avustajat saattavat lähteä myös avustettavan mukaan lääkärikäynneille tai virastoasiointiin. Avustajat haluavat myös kannustaa sosiaaliseen kanssa käymiseen ja harrastuksiin. Monesti avustajat lähtevät mukaan esimerkiksi teattereihin tai konsertteihin. Henkilökohtainen avustaja tulee yleensä asiakkaan kotiin pääsääntöisesti päivisin ja iltaisin, joidenkin asiakkaiden kohdalla henkilökohtaiselle avulle on tarvetta myös yö aikaan. Henkilökohtaiseksi avustajaksi haluaville ei ole kokemus- tai koulutusvaatimuksia. Avustajan työssä ei voi tosin liioin korostaa oikean ja iloisen asenteen tärkeyttä.

Miten saada Henkilökohtainen avustaja kotiin?

Voit olla oikeutettu henkilökohtaiseen avustajaan, jos et vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi pärjää ilman apua tai tukea tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa. Avun hakemisesta suosittelemme keskustella kuntasi vammaispalvelujen tarjoajan kanssa, sillä kunta myöntää oikeutesi henkilökohtaisen avun palveluseteliin. Henkilökohtaista apua voi saada muutamalla eri tavalla, kuten palvelusetelillä. Jos sinulle on myönnetty palveluseteli henkilökohtaiseen apuun, voit valita mieleisesi palveluntuottajan itse. Ole yhteydessä palveluntuottajaan ja se neuvovat sinua miten saada henkilökohtainen avustaja kotiin. Voit myös hakea avustusta kunnan valitsemalta palveluntuottajalta. Kolmas vaihtoehto on saada henkilökohtainen avustaja kotiin yksityisesti. Tämä tarkoittaa että joku lähimmäisesi tulee sopimuksella avuksi ja arkesi tueksi. Avustaja.fi Avustajapalvelut tarjoavat henkilökohtaisen avustajan kotiin.